Telefon : +90 501 351 78 77
Bizi takip edin :

16 MART ÖĞRETMEN OKULLARININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ

16 MART ÖĞRETMEN OKULLARININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ

  • 15 Mart 2022, Salı
  • 972 defa okundu

 

Ülkemizde ilk öğretmen okulu, dünyadaki ülkelerle aynı dönemlerde, 16 Mart 1848 tarihinde, rüştiyelere (orta okul) öğretmen yetiştirmek üzere üç yıl süreli “Darül Muallimin-i Rüşdi” adıyla kurulmuştur.  Bu nedenle her yıl 16 Mart tarihi, Öğretmen Okullarının kuruluş yıldönümü olarak kutlanmaktadır. 

Bir ülkedeki toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik gelişmenin temeli “eğitim sistemi”dir. Eğitim sisteminin en önemli unsuru ise “öğretmen”dir. Nitelikli eğitim, nitelikli öğretmenlerle gerçekleştirilir. Nitelikli öğretmeni yetiştirebilmek için iyi bir öğretmen yetiştirme sistemine gereksinim vardır. Öğretmen yetiştiren kurumlar her türlü gelişmeyi yakından izleyen, yeniliklere açık, ilerici, sorgulayan, içinde yaşadığı çevreyi geliştiren ve toplumun kültür düzeyini yükseltebilen örnek eğitimciler yetiştirebildiklerinde nitelikli ve çağdaş olabilirler.

Eğitimin toplumsal kalkınmanın temeli olduğunun farkında olan Cumhuriyetimizin kurucuları, tüm dünyaya örnek olan bir öğretmen yetiştirme sistemini Köy Enstitüleri ile gerçekleştirmiştir. Köy Enstitüleri’nde uygulanan “iş içinde iş üreten eğitim” modeli ile toplumun ihtiyaç duyduğu aydın eğitimciler yetiştirilerek genç cumhuriyette toplumsal kalkınmanın temeli atılmıştır. Ne yazık ki bu çağdaşlaşma hamlesi kısa ömürlü olmuş ve Köy Enstitüleri’nin kapatılmasıyla nitelikli öğretmen yetiştirme çabalarının önü kapatılıp ülkenin geleceği karartılmıştır.

Köy Enstitüleri’nden başlayıp öğretmen okullarına, oradan da eğitim fakültelerine uzanan dönüşüm süreci öğretmen yetiştirme sisteminde istenen olumlu etkiyi yaratamamıştır. Günümüzde uygulanan eğitim politikalarının sonuçları, eğitiminin toplumun kalkınması yönündeki temel görevini yerine getirmekte hala yetersiz kaldığını doğrular niteliktedir.

            Öğretmen yetiştirmede yaklaşık iki yüz yıllık bir deneyime sahip Türkiye’nin öncelikle

  • Eğitmen kursları da dahil olmak üzere, Köy Enstitüleri ve Öğretmen Okulları gibi geçmişte başarısı kanıtlanmış öğretmen yetiştirme sistemlerinden faydalanması,
  • Eğitim fakülteleri ile Millî Eğitim Bakanlığı arasındaki bağlantının işlevsel, bilim temelli ve organik hale getirmesi,
  • Öğretim programlarını; evrensel ölçütlere ve yerelin koşullarına uygun bir biçimde yeniden yapılandırması, gerici ve cinsiyetçi unsurlardan arındırması,
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu, tepeden inmeci değil, toplumun tüm kesimlerini temsil eden demokratik kitle örgütlerinin ortak kararı ile yapılandırması,
  • Öğretmenlerin örgütlenmelerinin önündeki engelleri kaldırarak örgütlülük haklarını evrensel ölçütlere dayandırması,
  • Öğretmen yetiştirme, atama, görevde yükselme ölçütlerinin hükümetlerin isteklerine göre değil, bilimsel verilere göre belirlemesi gerekir.

Ülkemizin çağdaş, bilimsel, ilerici bir öğretmen yetiştirme sistemine ve Mustafa Necati, Hasan Âli Yücel,  İsmail Hakkı Tonguç gibi kendilerini eğitime ve topluma adayacak eğitim yöneticilerine ihtiyacı olduğunu bir kez daha vurgulayarak; öğretmenlik yapan ve öğretmenlik mesleğine katkıda bulunan herkesi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle selamlıyoruz: “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır.”

 

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Merkez ve Şubeleri

 

 

YAZIYA WORD DOSYASI OLARAK ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


15 Mart 2022, Salı     972 defa okundu

Derneğimize üye olmak ister misiniz ?

Hakkımızda

-

İletişim
Bizi takip edin

Arama yapmak istediğiniz terimi girip ara butonuna basınız.

© 2024 THDSoft Tüm hakları saklıdır.